Protezēšanas cenas EUR

Konsultācija (darba vietas sagatavošana, vispārēja mutes apskate,              

 dokumentu aizpildīšana)                                                                           10.00

Diagnostikas veiduļi 2                                                                                20.00

RTG uzņēmums ( digitāls )                                                                         7.00

                                                                                                        Neizņemamās protēzes

Metālkeramikas vienība ( standarta )                                                          195.00

Bezmetālkeramikas vienība ( E.Max press  venīri, onlejas)                        289.00

CAD/CAM cirkonija vienība                                                                          289.00

Liets metāla vienība ( kronis , starpdaļa )                                                     95.00


                                                                                                      Izņemamās zobu protēzes  

  

Elastīgā protēze mazā  ( 1 zoba )                                                               149.00

Elastīgā protēze        ( vienpusējā )                                                             200.00

Elastīgā protēze        ( parciāla )                                                                 259.00

Elastīgā protēze        ( totāla )                                                                     280.00

Lokveida protēzes                                                                                       360.00

Totāla akrila plate                                                                                       235.00

Parciāla akrila plate ( 3- 13 zobi )                                                                195.00

Individuāla karote                                                                                        19.00

Nakts kape , Bokseru šina                                                                     no  69.00                                    

                                                                                                               Labojumi 


Plates bāzes lūzums                                                                                  25.00

Plates pārbazēšana                                                                                    59.00

Viena zoba vai skavas pielikšana                                                               35.00

Elastīgās plates  vai loka protēzes reperatūra  (  ar akrilu )                    no  35.00 

Par katru nākošo zobu vai skavu                                                                  10.00
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .